6 пъти повече безработни във Велинград и региона

0
357

През седмицата Министерството на икономиката публикува списъка на общините, които през 2019 г. отчитат ниво на безработица над средното за страната. По традиция, непроменена от десетилетия, общините Велинград, Ракитово и Сърница присъстват в този списък.

Но през 2020 г. безработицата се очертава като още по-сериозен проблем. Към другите фактори се прибавя и епидемията от коронавирус и въвеждането на извънредно положение, заради което спря дейността на основни за Велинград браншове.
Потърсихме информация за нивото на безработицата в момента от Дирекция Бюро по труда – Велинград, което заедно с прилежащите филиали Ракитово и Сърница обслужва общините Велинград, Ракитово и Сърница.
На 13 април 2020 г. – един месец след въвеждане на извънредното положение за превенция на коронавирус инфекцията, състоянието на регистрираната безработица в ДБТ Велинград и филиалите е следната:
За едномесечния период от 13 март до 13 април 2020 г. общият брой на новорегистрирани безработни е 1060 човека. 876 от тях са заявили, че са освободени поради кризата с коронавируса. За сравнение в същия период през 2019 г. в Бюрото по труда са се регистрирали 173 безработни.
Среднодневният брой регистрирани за периода от 13 март до 13 април 2020 г. е 48, при 8 човека средно на ден преди въвеждането на извънредното положение.
Новорегистрираните лица от 1 до 13 април 2020 г. са 770, като 618 са заявили, че са освободени поради кризата с коронавируса.
Регистрираните лица са освободени предимно от частния сектор, като най-голям дял заемат фирмите в сектора на Хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, следван от Преработваща промишленост (хранителна, текстилна, дрехи, дърво, хартия, пластмаси), Търговия, Селско и горско стопанство, Транспорт, Култура, спорт и развлечения и други.
В същото време от началото на месец април на работа са устроени 85 лица, а за периода от въвеждане на извънредното положение до момента 188 са започнали работа, информира г-жа Анна Коева, директор на ДБТ Велинград.

Вашият коментар

Моля, въведете коментар
Вашето име