Ще бъдат финансирани 2 проекта за подобряване качеството на живот в Радилово и К. Димитриево

0
142

Министърът на Околната среда и водите Емил Димитров e утвърдил Протокол с одобрени и класирани проектни заявления, подлежащи на финансиране в Кампания „ За Чиста Околна Среда – 2020 г. „

От 901 проекти на общини и кметства са финансирани 232, като между тях са два на Община Пещера и Кметства Радилово и К. Димитриево. Пещерското село Радилово е кандидатствало с проект “ Облагородяване на зелени площи и обособяване на кът за отдих и спорт“, К. Димитриево е с класиран проект „Мисия чиста природа- спорт и здраве“.
Проектът на Капитан Димитриево предвижда рехабилитация и облагородяване на площ между улица „Цанко Церковски” и улица „Димитър Благоев”, в сърцето на с. К. Димитриево с размери 12м. ширина и 22 м. дължина, чрез изграждане на спортна площадка на открито, която ще бъде обградена с пояс от зелени храсти и паркови дървесни видове, както и ще се създаде зона за отдих чрез поставяне на нови пейки и кошчета за отпадъци и соларни лампи. На спортната площадка ще бъде поставена ударопоглъщаща настилка и ще бъдат монтирани спортни съоръжения на открито за създаване на кът за спортуване. Озеленяването и облагородяването на спортната площадка ще се осъществи с помощта на гражданска активност с доброволно участие.
Проект “ Облагородяване на зелени площи и обособяване на кът за отдих и спорт“ на Радилово предвижда почистване на зелените площи, естетизиране и благоустрояване на зелена площ чрез залесяване, обособяване на кътове за отдих и създаване на кът за спорт на открито чрез монтиране на спортни съоръжения на открито. Предвижда се монтиране на чешма и соларни лампи.

С реализиране на проектните дейности ще се подобри качеството на живот на територията на Радилово и К. Димитриево, чрез взаимосвързани дейности по подобряване на зоните за обществен отдих и осъществяване на спорт на открито с цел повишаване на екологичната култура за населението на селото.

Финансирането за тях е в размер на до 10 000 лв. Проектите са представени за участие в Национална кампания „Чиста околна среда 2020г“ и са класирани в конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“ на МОСВ и ПУДООС.

Всеки от класираните проекти ще получи официално писмо с указания и проект на договор.

Вашият коментар

Моля, въведете коментар
Вашето име