Увеличават пенсиите от 1 юли. Средната пенсия става 412 лв., а минималната 250 лв.

0
386

Минималната пенсия за стаж и възраст от 1 юли става 250 лева. Увеличението е с 13,9 на сто, спрямо сегашния й размер, по данни на Националния осигурителен институт (НОИ).

Всички останали пенсии, отпуснати до края на миналата година, се актуализират по швейцарското правило със 6,7 на сто.
Увеличението на пенсиите от 1 юли 2020 година с 6,7% беше одобрено в края на миналата година в хода на бюджетната порцедура по бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО).

Таванът на пенсиите се запазва на 1200 лева, средната пенсия ще достигне 412 лева. Социалната пенсия за старост от 1 юли е 141,63 лева.

Минималната пенсия за инвалидност и общо заболяване на хората с над 90 на сто трайно увреждане ще бъде 287,50 лв. За хората с инвалидност от 71 до 90% – 262.50 лв.

Минималните размери на инвалидните пенсии при трудова злополука и професионално заболяване са 312,50 лева за хората с най-тежки увреждания и 287,50 лева за тези със 71-90% увреждане.

Новите по-високи размери на пенсиите ще се изплатят с редовното плащане през юли. НОИ няма да изпраща разпореждания. Документът може да се получи на място в териториалните поделения чрез пощите с обратна разписка или чрез системата за сигурно електронно връчване, съобразно заявеното от хората.

Вашият коментар

Моля, въведете коментар
Вашето име