Ракитово прекратява договора с „Чепино автотранспорт“

Констатирано е – неизпълнение на курсове и неспазване на разписанието на превозите, като за проверките са съставени констативни протоколи

0
849
Община Ракитово

Община Ракитово води преговори с нов превозвач, който да поеме обществения транспорт в трите населени места. Това съобщи кметът на общината Костадин Холянов във връзка с наболелия проблем с автобусните превози в Ракитово, Костандово и Дорково. В прессъобщение до медиите кметското ръководство съобщава, че е наследило сключен договор № 26-265/24.08.2015 година за възлагане изпълнение на превоз с автобусен транспорт за автобусни линии от Общинска транспортна схема и автобусни линии от Областна транспортна схема – квота на Община Ракитово за обществен превоз на пътници срещу заплащане с автобусен транспорт по автобусни линии, както следва Ракитово – Костандово – Дорково и Велинград – Ракитово.
Съгласно този договор превозът е възложен на „Чепино автотранспорт“ ЕООД гр. Велинград. Договорът е за срок от 5 години, считано от датата на подписване, т.е. в сила е до 24 август 2020 година.

След като през месец декември миналата година в Община Ракитово постъпват сигнали от граждани за липса на транспорт по линията Ракитово – Костандово – Дорково, както и по линията Велинград – Ракитово, Община Ракитово в качеството си на възложител извърши проверки относно спазването на разписанието на превозите.

Констатирано е – неизпълнение на курсове и неспазване на разписанието на превозите, като за проверките са съставени констативни протоколи. Многократно са провеждани разговори с фирмата – превозвач по отношение на това.

За да защити интересите на гражданите на трите населени места и възможността им да пътуват с автобуси до Велинград и обратно, както и между трите селища, с писмо с изх. номер 26-29/17.01.2020 г. Община Ракитово в лицето на кмета Костадин Холянов отправи едноседмично предизвестие за предсрочно прекратяване на договора. Писмото е връчено на превозвача на 17.01.2020 г., като срока на предизвестието изтича на 24.01.2020 г.

Община Ракитово е в преговори с нов превозвач, коментира кметът на общината Костадин Холянов.

Вашият коментар

Моля, въведете коментар
Вашето име