Представят проект „Сърница – споделена визия за Натура 2000“

а 28.07.2021 г. от 10:00 часа в Пленарната зала на община Пазарджик ще се проведе информационна среща, реализираща се в рамките на проект „Сърница – споделена визия за Натура 2000“

0
167

На 28.07.2021 г. от 10:00 часа в Пленарната зала на община Пазарджик ще се проведе информационна среща, реализираща се в рамките на проект „Сърница – споделена визия за Натура 2000“.

На срещата се планира присъствието на представители на местните власти, администрацията, учебните заведения, на бизнеса, туризма, както и други заинтересовани страни, които проявяват интерес към темите на информационната среща. Целта на събитието е повишаване на осведомеността на обществото относно необходимостта от опазване на висшите растения, част от мрежата Натура 2000 на територията на област Пазарджик, както и възможностите, които същата предоставя на местното население.

Събитието е част от регионалната информационна кампания в рамките на проекта, насочена към изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в регион Пазарджик.

Вашият коментар

Моля, въведете коментар
Вашето име