Подписаха договор за рекултивация на сметището на Велинград

0
120

Кметът на община Велинград Костадин Коев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 3 846 137,88 лева за „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на гр. Велинград, местност „Реповица“, община Велинград“.

Според документацията 3 269 217,20 лева от средствата са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 576 920,68 лева са национално съфинансиране.

Общата площ, подлежаща на техническа рекултивация е 53 032 кв.м.

Срокът за изпълнение на Договора е 23 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора.

С изпълнението на проекта община Велинград ще реши един от основните си екологични проблеми, свързани със сметището, което е неизползваемо от декември 2017 г.

Сметище ВелинградВъпреки това за последната година на два пъти в него възникваха пожари. Появиха се и много съмнения за нерегламентираното му използване.

След стартирането и изпълнението на проекта това вече няма как да се случва.

Рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци по съвременни европейски изисквания и изграждането на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и за компостиране на зелени биоразрадими отпадъци, са основе приоритет на кмета Костадин Коев, който с подписването на настоящия договор изпълнява заложените цели в програмата за управление.

Вашият коментар

Моля, въведете коментар
Вашето име