Подмяната на уличното осветление във Велинград продължава. Предстои синхронизация на старата с новата система!

0
50

Продължава работата по подмяната на уличното осветление във Велинград. Към този момент са подменени ⅔ от осветителните тела. Това съобщи инж. Бойко Новаков от фирмата-изпълнител на ремонтните дейности по изпълнение на проекта. Той уточни, че към този момент има места, в които има проблеми с уличното осветление. Дейностите по пълната подмяна на уличните лампи със светодиодни продължават до края на месеца.
Инж. Новаков акцентира и върху това, че се поставят осветителни тела на допълнителни места.

До края на месец септември ще бъдат подменени 2209 стари улични осветителни тела с нови много по-икономични. Дейностите се извършват по график, който се съгласува с EVN и гражданите се уведомяват предварително. Предстои и изграждането на 78 електрически табла за управление и мониторинг. След подмяната им, ще бъдат синхронизирани новоизградените системи със съществуващите стари и нередностите ще бъдат отстранени. С реализирането на проекта вредните емисии на въглероден диоксид ще бъдат намалени с над 800 т. годишно, значително ще намалеят сметките за електроенергия за уличното осветление, Велинград ще има по-качествено и по-добро осветяване и ще бъде повишена сигурноста и безопасността на гражданите в тъмната част на денонощието.

Важно е да се отбележи, че чрез системите за мониторинг и контрол ще се проследяват проблемите с уличното осветление, както и дали има нерегламентирано включване на потребители. Дейностите трябва да приключат до края на септември, когато всички ние ще усетим ползите от проекта, който община Велинград реализира.

Община Велинград апелира за сигнализиране при нередности на горещия телефон : 0888 036 196.

Припомняме, че работата по изпълнението на проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление във Велинград” стартира в началото на месец август. Дейностите са финансирани по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2020 г. и Норвежкия фонд. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 782 505 лева.

Вашият коментар

Моля, въведете коментар
Вашето име