Отстраненият Костадин Холянов бламира избора на ВрИД кмет

Досегашният градоначалник на Ракитово Костадин Холянов стопира избора на временен кмет, след като спря изпълнението на решението на Общинската избирателна комисия, с което предсрочно бяха прекратени правомощията му

0
417
Снимка: Телемедиа

Досегашният градоначалник на Ракитово Костадин Холянов стопира избора на временен кмет, след като спря изпълнението на решението на Общинската избирателна комисия, с което предсрочно бяха прекратени правомощията му. Затова информира вестник “Знаме”. Според медията така Холянов обезсмисля избора на ВриД-кмет на общината на предстоящата сесия. Заседанието на местния парламент е насрочено за вторник, 30 ноември, от 10 часа Тогава общинските съветници трябваше да изберат ВрИД кмет, а фаворити за поста са зам.-кметовете Кристина Овчарова и Цанко Моллов, както общинския съветник Георги Тупаров. Жалба на Холянов в Административния съд обаче с определение от 25 ноември спря изпълнението на решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) от 19 ноември.

Припомняме, че предсрочно бяха прекратени правомощията на общинския кмет с 9 от 11 гласа. Холянов обжалвал решението с аргумента, че липсват мотиви и решението е в нарушение на материално-правните разпоредби. Съдът се позова на чл. 459 (4) от Изборния кодекс, който гласи, че „жалбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго”.

Предпоставките за спиране на изпълнението са законово определени – причиняване на оспорващия на значителна или трудно поправима вреда. Същевременно самият законодател предполага особената значимост на решението на ОИК и по този начин защитава обществения и държавния интерес.

Според чл. 45 (5) от Закона за местното самоуправление и местната администрация, решението на ОИК за прекратяване на кметски правомощия се изпраща на ЦИК и на съответния Общински съвет в 3-дневен срок от влизнаето му в сила. А това е така, защото ОбС е местният орган, който трябва да изпълни такова решение – след като влезе в сила, и да избере временно изпълняващ длъжността „Кмет”. Ако обаче се приеме незабавно изпълнение на решението на ОИК-Ракитово, то ще има прекратени кметски правомощия и след като същото това решение на ОИК все още не е влязло в сила (защото не е потвърдено от съда), Общинският съвет няма да има правомощията да избере временен кмет. Така ще е налице вакуум в обществените отношения – община без кмет, аргументират се магистратите.

Според “Знаме” по закон решението на ОИК се изпраща в тридневен срок на ЦИК, която пък в 7-дневен срок трябва да предложи на президента на Република България да насрочи частични избори. А цялата тази процедура и издаването на президентски указ и подготовката за провеждане на частичните избори с организацията на ОИК и СИК по места ще ангажира много длъжностни лица, чиято работа ще се обезсмисли при една бъдеща съдебна отмяна на решението, ще има и много разходи, което означава, че ще бъдат нанесени не само значителни, но и непоправими вреди, счита Административният съд.

Да припомним, че ОИК взе решение за предсрочно прекратяване мандата на кмета на града Костадин Холянов, тъй като при него бе доказан конфликт на интереси, а решението на Антикорупционната комисия впоследствие бе окончателно потвърдено от Върховния административен съд.

Както е известно, Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси по отношение на Костадин Холянов – кмет на Община Ракитово, за мандати 2015 – 2019 г. и 2019 – 2023 г. Производството е образувано на 17 юни 2020 г., след като в медиите са изнесени данни за извършени нарушения от кмета при провеждане на обществена поръчка за доставка на гориво. В хода на проверката е установено, че кметът е сключвал договори за доставка на горива и е подписвал платежни нареждания на обща стойност 432 200 лева между Община Ракитово и фирма, свързана с неговия син Щерян Холянов. КПКОНПИ е наложила 6 различни санкции на градоначалника. В две от тях е установен конфликт на интереси, за което са му наложени 2 глоби по 5000 лева, в полза на държавата са отнети 37 157,97 лева, представляващи материална облага, реализирана от свързания с Костадин Холянов негов син Щерян Холянов. В полза на Община Ракитово пък от кмета са отнети други 289,90 лв., представляващи дневни възнаграждения, получени от деянието, породило конфликт на интереси. През април 4 от санкциите бяха потвърдени от Административния съд в Пазарджик, а на 11 ноември ВАС потвърди окончателно това решение, за което писахме.

Вашият коментар

Моля, въведете коментар
Вашето име