четвъртък, юли 18, 2024
НачалоБългарияОтказват да премахнат плаващо имение в язовир Въча

Отказват да премахнат плаващо имение в язовир Въча

Собственичка на известно плаващо имения в язовир "Въча" заведе дело срещу отказа да бъде удължен срокът на разрешителното ѝ за водния обект.

Собственичка на известно плаващо имения в язовир „Въча“ заведе дело срещу отказа да бъде удължен срокът на разрешителното ѝ за водния обект.

Става дума за плаваща база „Давид“, която преди около 10 години, нашумя, след като по това време бе незаконна, а собственикът ѝ – чужденецът Анхел Луис Искиеро, който бе оставил адрес в Пловдив, се оказа неоткриваем.

След този случай базата бе прехвърлена на
ЕТ „ВАСИЛКА ЦВЕТКОВА – 2012“. Василка е едноличен търговец от Кричим, чийто предмет не дейност е хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, рибовъдство и спортен риболов. Така първоначално частното имение е било превърнато именно в бизнес обект.

Припомняме, че според Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за периода 2016-2021 г. всички частни водни имения в язовир „Въча“, които са около 25, трябва да бъдат премахнати, тъй като са източник на замърсяване на водите, които трябва да се използват за питейни нужди. Така на практика, МОСВ отказа да удължи разрешителните на собствениците, а те от своя страна трябва да премахнат от водите водните си палати.

Както TrafficNews писа, вече няколко бизнесмени скочиха по същия канален ред срещу отказите на министъра на околната среда и водите да им позволи да удължат сроковете на разрешителните. Никой от тях обаче не успя.

Такава е и развръзката за „Давид“. Административният съд в Пловдив е порязал крилата на Цветкова да запази закотвената в красив залив къща.

Крайният срок на разрешителното на къщата е до 31.12.2015г, но проточилите се процедури по обжалване са причина да е във водата и до днес. Магистратите обаче са категорични, че жалбата на Цветкова е неоснователна, а тя има последна възможно – да обжалва решението пред ВКС.

В мотивите на Административен съд е записано, че срокът на действие на разрешителното, издадено от министъра на околната среда и водите, не може да бъде продължен съгласно ПУРБ 2016-2021г., тъй като плаващото съоръжение в язовир „Въча“ – несамоходна плаваща база Б-119 „Давид“, е несъвместимо с изискванията заложени в ПУРБ 2016-2021 г , тъй като създава потенциална опасност от нарушаване на условията на ПУРБ 2016-2021 г. Процесната плаваща база е потенциален източник за замърсяване на язовирните води, тъй като обектът е ситуиран във водите на язовира. Не се спори, че достъпът до този обект е неограничен, ползва се за отдих, за туризъм. От експертизата по делото се установи, че отпадните води се извеждат в плаващи контейнери, които периодично се извозват за пречистване от оторизирано лице извън акваторията на язовира.

Този факт не изключва възможността от потенциално замърсяване, тъй като са възможни аварии, недобросъвестно поведение от страна на лицата, посещаващи базата или от лицата, ползващи базата. От приетата по делото експертиза се установи, че теоретично плаващата база е потенциален източник на замърсяване. Ползването на плаващите бази може да окаже определено влияние върху качеството на водата по физико-химични, микробиологични, евентуално радиологични показатели, като се има предвид, че това се дължи на комплекс от фактори.

RELATED ARTICLES

Напишете коментар

Моля, въведете коментар
Моля, въведете името си тук

Most Popular

Recent Comments