Одобриха единодушно удължаването на схемата 60/40 и след извънредното положение

0
172

Възстановяването на заетостта се очаква да започне едва в края на годината. Това заяви министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на представянето на новия дизайн на мярката 60/40 на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Партньорите се споразумяха как схемата 60/40 да продължи и след извънредното положение.

„Всички работодателски организации подкрепиха проекта за постановление. Смятаме, че той значително разширява обхвата и ще спомогне за запазване на заетостта в следващите 3 до 6 месеца. Надяваме се от септември да започне възстановяване и ръст на заетостта. Имаме уверение, че ако това не се случи, ще се помисли за удължаване и по-ясно таргитиране на засегнатите сектори. Това постановление, което очакваме да влезе в сила от 1 юли, отчита всички направени предложения от март досега от работодателските организации. Направихме някои дребни предложения за корекции, като цяло всички работодателски организации подкрепиха това споразумение. То ще спомогне за запазване на заетостта и в подкрепа на компаниите. Другите мерки за подкрепа се забавиха значително“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

Според изготвената прогноза за актуализация на държавния бюджет се очаква БВП през текущата година да спадне с 3% в реално изражение. Очакванията са броят на заетите да се понижи с 3,7 на сто през второто тримесечие и 5,3 на сто през третото тримесечие на годишна база. Средният за годината спад на заетите се оценява на 2,1 процента, каза Сачева.

Очакванията на Агенцията по заетостта за средногодишния брой на регистрираните безработни при сценарий на бързо възстановяване на секторите хотелиерство и ресторантьорство, прераработваща промишленост, възлиза на 253 000. В случай, че това не се случи, се очаква броят им да стане 274 хиляди, предаде БТА.

По данни на Агенцията по заетостта към 25 юни броят на регистрираните безработни в страната е 277 610 души. На същата дата през 2019 са регистрирани общо 169 891 безработни, като нарастването на годишна база се изчислява на 107 719 души. За периода 13 март – 25 юни безработните са се увеличили със 76 859 души.

В периода от 24 март до 25 юни са постъпили заявления от 128 880 безработни за изплащане на обезщетения за безработица. От 13 март до 25 юни са постъпили на работа 78 568 безработни.

Към 24 юни 2020 година са одобрени и предоставени на НОИ 8 554 заявления по схемата 60/40, като те се отнасят за 155 371 души. Изплатените средства по данни на НОИ към 23 юни са 114,7 млн. лева.

Вашият коментар

Моля, въведете коментар
Вашето име