КПКОНПИ погва велинградчанин за лихварство

0
603

На свое редовно заседание Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ прие решения за внасяне на искове в две окръжни съдилища за отнемане на незаконно придобито имущество на обща стойност 947 197.09 лв.

В списъкът попада и велинградчанин. КПКОНПИ внася иск в Окръжен съд – Пазарджик срещу Костадин Велев. Той е обвинен от прокуратурата за това, че в периода м. януари 2007 г. до м. август 2010 г., без да има лиценз от БНБ или надлежно разрешително за извършване на банкови сделки (кредитиране), е отпускал заеми срещу лихви на общо 285 лица от гр. Велинград. Предоставените от Велев суми са в общ размер от 273 941 лв., реално върнатите суми на Велев от лицата – заематели /главници и лихви/, са общо в размер на 925 762 лв., от които само под формата на лихви той е получил 651 821 лв. Лихвите при незаконното кредитиране са варирали от 0 лв. за отпуснат заем от 451 лв. до 15 531 лв. върху отпусната главница от 2 400 лв. Има и заем с начислени лихви от 4 871 лв. за главница от 900 лв. В повечето случаи лихвите са били в двоен или троен размер на отпуснатата сума.

Искът на КПКОНПИ срещу Костадин Велев е в размер на 333 693.51 лв.

Вашият коментар

Моля, въведете коментар
Вашето име