КЗК започва проверка на придобиването на „Булсатком“ от Спас Русев

В КЗК са постъпили сигнали от „Йеттел България“ ЕАД и „А1 България“ ЕАД срещу придобиване на контрол върху „Булсатком“ ЕООД

0
90

В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) постъпиха сигнали от „Йеттел България“ ЕАД и „А1 България“ ЕАД, в които се твърди, че г-н Спас Д. Русев лично или чрез дружеството „Вива Корпорейт България“ ЕООД през месец септември 2022 г. е придобил контрол върху „Булсатком“ ЕООД чрез сделка, по силата на която е придобил поне 75% от капитала на Булсатком Инвестмънт Лимитид, Великобритания (дружество, едноличен собственик на капитала на Булсатком). Сходна информация за сделката се съдържа и в множество медийни публикации (Капитал, Медиапул, Дневник и др.).

В качеството си на национален орган по конкуренцията и в изпълнение на своите законови правомощия по Глава V от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Комисията извършва контрол върху концентрациите между предприятия, подлежащи на задължително предварително уведомяване в случаите на настъпването на трайна промяна в контрола съгласно чл. 22 от ЗЗК.

В тази връзка, КЗК, с Решение № 1070/22.12.2022 г., образува производство на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 24, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Вива Корпорейт България” ЕООД за придобиването на контрол върху Булсатком Инвестмънт Лимитид, респективно върху „Булсатком“ ЕООД.

КЗК образува производство за евентуално нарушение в придобиването на „Булсатком“ от Спас Русев

Вашият коментар

Моля, въведете коментар
Вашето име