Засадиха 800 дръвчета в Сърница

Дръвчетата са предоставени от Фондация „77”, която е създател на инициативата „Когато станем 100 000 ще посъдим гора”

0
268
Дръвчета

Повече от 800 фиданки от червен дъб бяха засадени в Сърница. Инициативата бе на служители от местната администрация и ДГС „Селище”. Дръвчетата бяха засадени в обществените паркове и местата за отдих в гр.Сърница.

С инициативата най-младата община в пазарджишко отбелязване на Международния ден за земята.

Дръвчетата са предоставени със любезното съдействие на Фондация „77”, която е създател на инициативата „Когато станем 100 000 ще посъдим гора”.  Осигурени са и дръвчета за училището в гр.Сърница, които да бъдат засяти с цел популяризиране на кампании по озеленяване на територията на общината.

Пред „Родопи инфо“ кметът Неби Бозов бе категоричен, че всеки човек във живота си следва да посади поне едно дърво, а всяка община колкото може повече. „Именно затова подкрепяме всички кампании, чиято основна цел е залесяване и поддържане на обществените места и горските масиви, защото това е единствения начин да запазим горските богатства на родината ни. Така се популяризира огромното им значение и се поощрява масовото участие на обществото ни в борбата за опазване и подобряване на състоянието им“, заключи граданочалникът.

Вашият коментар

Моля, въведете коментар
Вашето име