Ето победителите в регионалния конкурс „Мартичка“

Участниците представиха ръчно изработени мартенички, пана, картички, кукли и композиции свързани с Баба Марта

0
61

Официално бяха наградени участниците в регионалния конкурс „Мартичка”, организиран от ЦПЛР-ОДК Велинград и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Велинград.
Участниците представиха ръчно изработени мартенички, пана, картички, кукли и композиции свързани с Баба Марта.
Със стотиците експонати бе подредена изложба във фоайето на ОДК, а комисии се зае да определи най-добрите творби в различните категории и по възрастови групи.
Наградите бяха връчени тържествено в двора на учебното заведение от директора на центъра Катерина Мирчева, секретаря на МКБППМН Елисавета Миланова и началника на отдел „ХСД” Марияна Зинкова.
Участие в празничната програма взеха възпитаниците на школите журналисти, саксофон, флейта, пиано, ДЮВИШ „Звънче” и атрактивните танцьори от КСТ ”Импулс-Велинград 2002”. Отличните участници са:
Детски Градини
1 място-картичка- ДГ „В. Терешкова“, група „Слънце“ с. Ярджиловци
1място- кукла- Ива Шуманова и Ася Дурлева-ДГ “Слънчице‘‘,
1място- кукла- ДГ „Слънчице“ 1група „Пинокио“
1място- композиция- Любомира Кехайова ДГ “Радост“
1място- мартеничка- Божидара Аршинкова ДГ “Радост“
1 място- пано- ДГ “Пролет“ с. Драгиново
1 място- композиция- ДГ „Пролет“ с. Драгиново , група „Слънчо“
2 място- картичка- Петя Петрославова -4група ДГ „Слънчице“
2 място- композиция- 2 група“Слънчице“
2 място- пано- ДГ „Еделвайс“
2 място- кукла- София Цопанова ДГ “Радост“
2 място- мартеничка- Виктория Муртина ДГ“Радост“
3 място- картичка 3група“Слънчице “Никол Вишанина
3 място- мартеничка Мариян Джиханов ДГ “Слънчице“
3 място- пано- ДГ“Еделвайс“, гр “Пчелички“
3 място- композиция- Димитър Пашов ДГ “Радост“
3 място- композиция- ДГ “Пролет“ с. Драгиново , гр.“Слънчо“
3 място- композиция- Дерия Вранчева ДГ „Пролет“ с. Драгиново
Поощрение- композиция –Полудневна детска градина при „Д-р П. Берон” с. Бирково
Поощрение пано Александър Перчинков ДГ “Пролет“ с. Драгиново
Награди на МКБППМН:
Александър Клашнов ДГ “Слънчице“
Велислава Праматарова ДГ „Радост“
Елица Джонгалова ДГ „Радост“
Никол Газаренова ДГ „Радост“
1-4 клас
1 място мартеничка -Фатиме Мустафа ОУ “Хр. Ботев“ с. Абланица
1 място пано- Янаки Козлодеров 2 клас ИСУ „ В. Левски“
1 място- кукла- Петър Гърбев 4 клас, ИСУ „В. Левски“
1 място- композиция- Мария Кошеджийска 4 кл. ИСУ “В. Левски“
1 място- картичка- Роза Маджарова 3клас ОУ “Г. Бенковски“
1 място- композиция- Албен Бъсин 1 а , ИСУ „Св. Св. Кирил и Методий“
2 място- мартеничка- Теодора Великова 1клас ОУ “Г. Бенковски“
2 място- кукла- Виктория Димитрова 4б клас ИСУ “В. Левски“
2 място- композиция -Емил Янков 3 клас, ОУ “Г. Бенковски“
2 място-пано Калоян Шолев 1клас от ИСУ“В.Левски“
2 място- картичка- Красимира Лилова СУ „М.Драгинов“
3 място- композиция- Гергана Гяурова -2 клас ОУ “Г.Бенковски“
3 място- композиция- Муса Толупов ОУ “Хр. Ботев“, с. Абланица
3 място- мартеничка- Али Пойраз 2клас ОУ „Хр.Ботев“ с. Абланица
3 място- пано- Георги Юргакиев 1 клас, “Св .Св. Кирил и Методий“
3 място- композиция- Тодор Пърков 1 клас ИСУ “В. Левски“
3 място- кукла- Соня Огнянова 3клас ОУ “Г. Бенковски“
3 място- картичка- Благовест Калев ОУ “Г.Бенковски“
3 място- кукла- Момчил Дремалов 4кл., школа ИИ ЦПЛР-ОДК
Поощрение пано: Александра Спирова и Антония Керина 3 клас ОУ“Хр.Ботев“
Поощрение пано: Иван Бояджиев , Боил Петров, Георги Петков, Вангелия Китанова Христалина Графова- 3 клас ОУ “Хр. Ботев“
Поощрение мартеничка: Теодор Цопанов 2 а клас от ОУ “Хр. Ботев“ и Надежда Кръстева 2 а клас от ОУ “Хр. Ботев“
Поощрение композиция Сибел Мехмед 4 клас ИСУ“В. Левски“,
Албен Бъсин 1 клас ИСУ “Св. Св. Кирил и Методий“
Награди от МКБППМН:
Ивана Мирчева 3 а клас от ОУ “Хр.Ботев“
Христо Патин от ОУ “Г. Бенковски“
Фатиме Мустафа ОУ“Хр. Ботев“ с. Абланица“
Ана-Мария маринова 1 а клас от ИСУ „Св .св. Кирил и Методий“
Антония Пиперова школа ИИ ЦПЛР-ОДК
Светослав Кининчев 3 а клас от ИСУ „В. Левски“
5-7 клас
Голяма награда Васил Ганев 5 а кл. ОУ “Хр. Ботев“
1 място-композиция -Павел Кънчев ОУ “Хр. Ботев“
1 място- мартеничка- Зюлкер Муса СУ“ Хр. Смирненски“ с. Св. Петка
1място- кукла- Мирослав Мутафалов 7кл. ЦСОП
1 място- пано- Хава Арнауд 6 кл ОУ“ Д-р П. Берон „ с .Бирково
1 място- пано- Александрина Тожарова 6 клас от ОУ “Н. Рилски“
1 място- картичка- Денислав Садъков СУ “М. Драгинов“
1 място- кукла- Фатиме Лилова СУ “М. Драгинов“
2 място кукла Никол Ненова СУ “Н. Маринов“ гр.Търговище
2 място- мартеничка- Атидже Кенан ОБУ “В. Левски“ с. Кръстава
2 място- пано- Ася Хаджиева 7 клас от ДЦДМУ
2 място- композиция- Айше Дерменджиева 5клас от ОУ “Д-р „ П. Берон“ с. Бирково
2 място- картичка- Нафи Сеферова 5кл. СУ “М .Драгинов“
2 място- композиция- Димитър Кошеджийски ОУ “Н. Рилски“
3 място- кукла- Силвия Хаджиханова 6 клас СУ „М. Драгинов“
3 място- картичка- Габриела Хаджиева 6 клас СУ „М. Драгинов“
3 място- композиция -Фатиме Чолакова ОУ“Д-р П.Берон“
3 място- пано- Теодора Станкова 7кл ДЦДМУ
Поощрение- кукла Мирослав Мутафалов ЦСОП
Награди на МКБППМН
Петко Шуманов-7клас от ОУ“Хр.Ботев“
Анджелина Антонова 6 клас ИОУ „Неофит Рилски“
Мирослав Мутафалов 7клас от ЦСОП
Айше Дерменджиева 5клас от Оу „Д-р П.Берон“,с.Бирково
Венелин Кадьов школа ИИ ЦПЛР-ОДК
8-12 клас
1място- композиция- ПГ „Иван Вазов“
1място- картичка- Василева Ковачева 9 кл школа ИИ ЦПЛР-ОДК
1място- мартеничка- Емине Селим 8кл Обу „В.Левски“ с.Кръстава
1място- пано- Александра Делиева ЦСОП
2 място- мартеничка- Фатиме Ибрахим Обу „В.Левски“с.Кръстава
2място- Пано- Николай Терзиев ДЦДМУ
2място- пано- Рафаела Радкова ДЦДМУ
2място- пано- Иван Иринов ДЦДМУ
Поощрение: Арфе Джамбаз 9клас ОУ “В. Левски“ с. Кръстава, Мехмед Джамбаз ПГГС „Хр. Ботев“, Красимир Кичилиев ПГГС „Хр. Ботев“,
Награди от МКБППМН
Йордан Добрев ЦСОП
Василена Ковачева школа ИИ ЦПЛР-ОДК

Вашият коментар

Моля, въведете коментар
Вашето име