В Пещера финансират проекти на НПО

0
332
Пещера

В Пещера започва да работи Фонд за подкрепа на местни инициативи. Той е част от дейностите по проект на Платформа АГОРА „Активни общности с цел изграждане на капацитет за промяна“, финансиран от фондация „Америка за България“. Размерът на фонда ще се определя всяка година, като Общински съвет взима решение за средствата, които ще се предоставят от общинския бюджет.
Първата процедура за финансиране бе открита със заповед на кмета Николай Зайчев. Тя има две приоритетни оси – Насърчаване на физическата активност и провеждане на спортни занимания като средство за здравословен начин на живот на общността. И приоритетна област II – Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда чрез приобщаване на общността към културата.
Допустими кандидати са такива, които осъществяват дейността си на територията на община Пещера и са неправителствени организации в обществена полза, читалища, домсъвети по реда на ЗУЕС, местни културни и образователни институции.
Минималният размер за финансиране на едно проектно предложение е 1 000 лв., а максималният 3 000 лв.
Проектните предложения се подават в срок до 17:30 ч. на 10.12.2018г. в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Пещера.
Повече подробности могат да се намерят на интернет страницата на Община Пещера https://www.peshtera.bg/.

Вашият коментар

Моля, въведете коментар
Вашето име