“Бабинден във Велинград“ – музикално танцова постановка за успешен финал на проект реализиран от ОНЧ „Св. св .Кирил Методий-1905“

0
94

ОНЧ „Св. св. Кирил и Методий-1905“ работи по осъществяването на проект, свързан със запазването на фолклорните традиции в Чепинския край през изминалите 18 месеца.

Инициативата се осъществи с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и със съдействието на МИГ „Белово, Септември, Велинград“. Читалището получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 18 201 лв. по проекта „Съхраняване и развитие на местното културно наследство и традиции чрез изработване на фолклорни носии за подготовка и представяне на фолклорно-танцова постановка „Бабинден във Велинград“. По него бе създадена и представена в специален концерт на 13 декември музикално –танцовата постановка „Бабинден във Велинград“.

Пред публиката участниците представиха постановката в специално изработените сценични костюми и носии, с финансиране осигурено също по проекта. Всички самодейци – музиканти, певци, танцьори от Представителния ансамбъл за народни песни и танци „Чепино“, от детския ансамбъл „Чепинче“, от мъжката певческа група „Чепинци“ и от дамския хор участваха в представлението и разкриха в три картини характерни за празника дейности с песни и танци.

Публиката видя особеностите и спецификата на Бабинден в Чепинския край. Беше показана важната роля на бабата в миналото при раждането на децата, мястото на свекървата, задълженията на снахата – майка на бабинчето и голямата радост от появата на децата и свързания с това обичай с наричането за здраве и дълголетие на новороденото.

Бабинден остава голям зимен празник за Велинград и днес.

Вашият коментар

Моля, въведете коментар
Вашето име